فرصت بی نظیر بازاریابی آنلاین
برای تعمیرگاه شما

خدمت رایگان بانیترو به تعمیرگاه های تهران

نمونه طراحی وبسایت بانیترو برای تعمیرگاه ها

نمونه وبسایت شماره یک
نمونه وبسایت شماره چهار
نمونه وبسایت شماره دو
نمونه وبسایت شماره پنج
نمونه وبسایت شماره سه
نمونه وبسایت شماره شش

پنل مدیریت مشتریان اختصاصی

ارسال پیامک سرویس و بازدید دوره ای به مشتریان
افزایش درآمد با وفادارسازی مشتریان
ثبت تاریخچه تعمیرات هر خودرو برای مراجعات بعدی

مشاوره بازاریابی
نوبت دهی آنلاین بازدید خودرو

سیستم نوبت دهی آنلاین اختصاصی تعمیرگاه شما
مدیریت زمان تعمیرگاه و افزایش رضایت مشتریان
ارسال پیامک نوبت دهی رایگان

صفحه و پنل اختصاصی تعمیرگاه در وبسایت بانیترو

لینک اول در جستجوی گوگل خواهید شد
ثبت موقعیت تعمیرگاه در نقشه گوگل
معرفی به طیف وسیعی از خریداران لوازم یدکی و دارندگان خودرو

سوالات متداول

فهرست