روغن کم کردن

سوال

مدتی هست اگزوز صدای بدی میداد
اشکال از کاتالیزور بود بعد موادشو خالی کردن ؟ ضرری نداره ؟

ahmad 7 ماه 0 پاسخ ها 44 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب
انتخاب